Befejeződött az Emberi Jogi Tanács 48. ülésszaka, amelyen 25 határozatot és egy elnöki nyilatkozatot fogadtak el a tagországok. A számos eredmény között említést érdemel a különleges jelentéstevők kinevezése, akik Afganisztán és Burundi helyzetével, valamint a klímaváltozás következtében fellépő sürgős emberi jogi kérdésekkel foglalkoznak majd. A Közép-afrikai Köztársasággal, a Kongói Demokratikus Köztársasággal, Szomáliával, Kambodzsával és Líbiával foglalkozó megbízottak mandátuma is meghosszabbítást nyert. A Tanács előremutató határozatokat fogadott el olyan fontos kérdésekben, mint a magánélethez való jog a digitális korban, az egészséges és fenntartható környezethez való jog, valamint a fiatalok emberi jogai a COVID-19 világjárvány idején.

A fenti témákat is beleértve Magyarország büszkén kiáll az emberi jogok előmozdítása és védelme mellett, melyek mindenkit megilletnek. Ezt hangsúlyoztuk az Emberi Jogi Főbiztos szeptember 14-én bemutatott éves jelentésére adott válaszunkban is, megerősítve, hogy csatlakozunk a Tanács széles körű kezdeményezéseihez az emberi jogok védelme területén. Az EJT által megfogalmazott kulcsfontosságú értékek közül Magyarország kiemelt fontosságúnak tartja a kölcsönös tiszteleten alapuló, államok közötti konstruktív párbeszédet. Képviseletünk aktívan fellépett a politikai és közügyekben való egyenlő részvételről szóló határozat kapcsán, amelynek társszerzője volt, valamint a biztonságos ivóvízhez és higiéniához való jog kérdésében, amelynek régóta szószólója. A 10. napirendi pont általános vitája során Magyarország újra megerősítette, hogy támogatja a kapacitásépítést, ami, ha együttműködően, átláthatóan és az érintett államok egyetértésével történik, döntő lépést jelenthet a 2030-as fenntartható fejlődési célok elérésében. Magyarország az Ukrajnában uralkodó emberi jogi helyzettel foglalkozó interaktív párbeszédben is felszólalt, ahol határozottan emlékeztettük az OHCHR-t azon kötelességvállalására, hogy védelmezze a nemzeti, etnikai, nyelvi és vallási kisebbségek jogait. Mindezek a megnyilvánulások jól mutatják, hogy Magyarország teljes mértékben támogatja az emberi jogok területén történő pozitív lépéseket.

A Tanács napirendjén szerepelt továbbá Namíbia, Niger, Mozambik, Észtország, Belgium, Paraguay, Dánia, Szomália, Palau, a Salamon-szigetek, a Seychelle-szigetek, Lettország, Szingapúr és Sierra Leone emberi jogi helyzetének általános felülvizsgálata. A Tanács emellett sikeresen betöltötte a Különleges Eljárások Mandátumbirtokosainek három megüresedett helyét. Alexandra Xanthaki (Görögország) lett a kulturális jogok területén működő új különleges megbízott; Barbara G. Reynolds (Guyana), az afrikai származású személyekkel foglalkozó szakértői munkacsoport (Working Group of Experts on People of African Descent) tagja lett; és Fernanda Hopenhaym (Mexikó) lett az üzleti élet és az emberi jogok munkacsoport (Working Group on Business and Human Rights) új tagja.