A Budapesti Víz Világtalálkozó 2016 november 28-30 között zajlott le. Az utolsó napján bemutatták a Világtalálkozó záródokumentumát, a „Budapesti Víz Világtalálkozó 2016 Üzenetek” címmel.Szöllősi-Nagy András professzor, a szövegező munkacsoport elnöke beszédében hangsúlyozta, hogy az üzenetek egy olyan intézkedéscsomagot határoznak meg, mely a vízzel kapcsolatos fejlesztési célkitűzés 2030-ra való sikeres végrehajtásában fontos támpontot ad az érintett szereplők számára.

A záródokumentum öt kulcsfontosságú üzenete kapcsán elhangzott, hogy a víz a legkritikusabb természeti erőforrásunk, de egyúttal a megvalósítás egyik, ágazatokon átívelő kulcsfontosságú eszköze is. A dokumentum kiemeli, a világ lakosságának vízzel kapcsolatos sebezhetősége és kitettsége azonnali cselekvést igényel. Az üzenetek abban is világosan fogalmaznak, hogy az azonnali cselekvés az emberi méltóság, igazságosság és az életben maradás kérdése.

Annak érdekében, hogy konkrét és pragmatikus megoldásokat találjunk a vízzel kapcsolatos kihívásokra, a záródokumentum egy széleskörű és átfogó cselekvési tervet fogalmazott meg, melyet a résztvevők üdvözöltek. Az Üzenetek mellékleteként kidolgozásra kerültek az ún. Budapesti Víz Világtalálkozó 2016 szakpolitikai ajánlások is, melyek lefedik az összes, vízhez közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó tematikus területet. 

Bőbebb információkért kattintson a rendezvény weboldalára.