2016. május 4-én Genfben sor került az ötévente esedékes UPR-ra (Universal Periodic Review- Általános Időszakos Felülvizsgálat), ahol hazánk emberi jogi helyzetét mutatta be a magyar delegáció az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa előtt.

A delegációt Trócsányi László igazságügyi miniszter vezette, aki ismertette a Tanács előtt Magyarország emberi jogi helyzetét és beszámolt a 2011-ben kapott ajánlások végrehajtásáról is. A miniszter kiemelte, hogy a 2011-ben elfogadott Alaptörvény és a hozzá kapcsolódó jogrendszer megújítása az emberi jogok területére is pozitívan hatott. A megerősített ombudsmani rendszer, a büntetőjogi reform, az áldozatvédelmi rendszer fejlesztése, az antiszemita és romaellenes megnyilvánulások elleni hatékony fellépést is ismertette a miniszter. A migrációval kapcsolatos kérdésekre elmondta, hogy a hazai szabályok megfelelnek a nemzetközi és európai jognak. Prőhle Gergely, az Emberi Erőforrások Minisztériumának nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkára a sérülékeny csoportok, vagyis a nők, gyermekek, fogyatékkal élők és a romákkal kapcsolatos pozitív intézkedésekről számolt be, kiemelte a családtámogatási politika sikereit.

A plénumon 86 ENSZ tagállam fogalmazott meg kérdéseket és ajánlásokat. A delegációvezető miniszter ezekre részletesen válaszolt. Az ajánlásokra pedig a szaktárcák bevonásával őszre ígért választ. Magyarország következő UPR felülvizsgálatára előreláthatóan 2021-ben kerül sor.